projekty

Twoja wiedza – Twoja przyszłość III

Twoja wiedza – Twoja przyszłość III

W roku szkolnym 2019/2020 nasza placówka bierze udział w projekcie unijnym pn. „Twoja wiedza – Twoja przyszłość III”.  W  ramach tego projektu zostaną przeprowadzone kursy: Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG – metodą 135.

Jeden kurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych
w Inowrocławiu, drugi dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu.

Ponadto, w ramach projektu  przeprowadzony zostanie Kurs kwalifikacyjny „E” uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci  na stanowiskach eksploatacji do 1 kV. Kurs ten adresowany jest do uczniów  ZSMiE w Inowrocławiu.

Zajęcia na ww. kursach finansowane są z Funduszy unijnych i odbywać się będą w ramach zajęć pozalekcyjnych.