„Twoja Wiedza Twoja Przyszłość IV”

Posted Posted in aktualnosci, projekty

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu odbywają się zajęcia w ramach projektu „Twoja Wiedza Twoja Przyszłość IV”, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych w wybranych branżach: kursy programowania sterowników PLC dla uczniów Zespołu Szkół Chemiczno – Elektronicznych w Inowrocławiu; kurs kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1 […]