aktualnosci

Uroczyste wręczenie certyfikatów słuchaczom Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Od roku szkolnego 2017/2018 w CKP uruchomiony został Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających. W grudniu słuchacze kursu przystąpili do egzaminu sprawdzającego ich wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi i programowania obrabiarek CNC. Osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymały certyfikat „Certyfikowany operator CNC” firmy Abplanalpi w dniu 11 stycznia br. o godz. 14:00 w placówce odbyło się uroczyste wręczenie wspomnianych certyfikatów słuchaczom Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Oprócz tego w styczniu uczniowie przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku i po jego zdaniu uzyskają tytuł zawodowy „Operator obrabiarek skrawających”.