Kursy

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, spełniając oczekiwania pracodawców uruchamia od stycznia 2021 r bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych wyodrębnionej w zawodzie
TECHNIK SPAWALNICTWA 311516.

Zapraszamy osoby pełnoletnie bez względu na poziom wykształcenia,
które chcą uzyskać nowe kwalifikacje w celu podniesienia atrakcyjności na rynku pracy.

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu upoważniające do bezpłatnego zdawania egzaminu zawodowego.
  • Certyfikat (świadectwo) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w kwalifikacji MEC.10
  • Możliwość przystąpienia do egzaminu spawacza w zakresie wybranej metody (111 -spawanie łukowe elektrodą otuloną, 135 - spawanie łukowe w osłonach gazów elektrodą topliwą, 141 - spawanie łukowe w osłonach gazów elektrodą nietopliwą, 311 - spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są bezpłatne.

 Wszystkie informacje dotyczące KKZ można uzyskać w naszej placówce przy ul. Dworcowej 25

tel. 52 357 30 06,   52 357 30 07

 

kurs kwalifikacyjny na uprawnienia elektryczne do 1kV

kurs kwalifikacyjny na uprawnienia elektryczne do 1kV do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych w zakresie obsługi, konserwacji i montażu

kurs spawania gazowego acetylenowo - tlenowego

kurs spawania gazowego acetylenowo - tlenowego, metodami MAG oraz TIG , spawania łukowego elektrodą otuloną; uczestnicy tego przedsięwzięcia po zdaniu egzaminu otrzymają książeczkę spawacza oraz prestiżowy certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

kursy kwalifikacyjne (KKZ)

kursy kwalifikacyjne (KKZ) adresowane do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie