Kursy

W listopadzie 2023 r., w Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu rozpoczął się nowy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH w kwalifikacji MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających. Prowadzony jest w formie zaocznej i skierowany do wszystkich osób pełnoletnich bez względu na poziom wykształcenia, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje w celu podniesienia atrakcyjności na rynku pracy.

Absolwent KKZ zdobędzie następujące umiejętności:

 • przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
 • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,
 • wykonywanie obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.

Po zakończeniu szkolenia słuchacz uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu upoważniające do bezpłatnego zdawania egzaminu zawodowego oraz Certyfikat (świadectwo) OKE w kwalifikacji MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających – po zdanym egzaminie zawodowym.

Wszystkie zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w bogato wyposażonych pracowniach  Centrum Kształcenia Zawodowego. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest bezpłatny.

 

 

 

 

 

 

Spełniając oczekiwania pracodawców, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Inowrocławiu zamierza uruchomić Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:

 • ELEKTRYK w kwalifikacji ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH w kwalifikacji MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających. (rozpoczęty 23 listopada 2023)

 

Do kogo jest kierowany?

 • Do wszystkich osób pełnoletnich bez względu na poziom wykształcenia, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje w celu podniesienia atrakcyjności na rynku pracy.
 • Do osób, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, a sytuacja życiowa uniemożliwia podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej.

 

Co można uzyskać po zakończeniu kursu?

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu upoważniające do bezpłatnego zdawania egzaminu zawodowego
 • Certyfikat (świadectwo) OKE w odpowiedniej kwalifikacji – po zdanym egzaminie zawodowym.

 

Jakie umiejętności zdobędzie absolwent KKZ?

W zawodzie Elektryk absolwent KKZ zdobędzie następujące umiejętności:

 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

W zawodzie Operator obrabiarek skrawających absolwent KKZ zdobędzie następujące umiejętności:

 • przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
 • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,
 • wykonywanie obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.

Brak fachowców w tych dziedzinach na rynku pracy sprzyja temu, że po ukończeniu kursu zagwarantowana jest atrakcyjna, rozwojowa praca  i wysokie zarobki.

 

Jak będzie się odbywać?

KKZ jest pozaszkolną formą kształcenia dorosłych odbywającą się w formie zaocznej. Zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, odbywać się będą przez dwa semestry w piątek po południu i w sobotę przez okres od września 2022 do czerwca 2023 z okresem przerw feryjnych. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w obiektach Centrum Kształcenia Zawodowego.

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest bezpłatny.

 

Dane teleadresowe placówki:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Ul. Dworcowa 25

88-100 Inowrocław

Tel. 52 357-30-06, 53 357-30-07

www.ckzino.pl

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są bezpłatne.

 Wszystkie informacje dotyczące KKZ można uzyskać w naszej placówce przy ul. Dworcowej 25

tel. 52 357 30 06,   52 357 30 07

 

kurs kwalifikacyjny na uprawnienia elektryczne do 1kV

kurs kwalifikacyjny na uprawnienia elektryczne do 1kV do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych w zakresie obsługi, konserwacji i montażu

kurs spawania gazowego acetylenowo - tlenowego

kurs spawania gazowego acetylenowo - tlenowego, metodami MAG oraz TIG , spawania łukowego elektrodą otuloną; uczestnicy tego przedsięwzięcia po zdaniu egzaminu otrzymają książeczkę spawacza oraz prestiżowy certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

kursy kwalifikacyjne (KKZ)

kursy kwalifikacyjne (KKZ) adresowane do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie