Kursy

ELE. 02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

W styczniu 2022 r., spełniając oczekiwania pracodawców, Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu uruchamia nowy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych wyodrębnionej w zawodzie ELEKTRYK 741103

Do kogo jest kierowany?

  • Do wszystkich osób pełnoletnich bez względu na poziom wykształcenia, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje w celu podniesienia atrakcyjności na rynku pracy.
  • Do osób, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, a sytuacja życiowa uniemożliwia podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej

Co można uzyskać po zakończeniu kursu?

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu upoważniające do bezpłatnego zdawania egzaminu zawodowego.
  • Certyfikat (świadectwo) OKE w kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych– po zdanym egzaminie zawodowym.

Jakie umiejętności zdobędzie absolwent KKZ:

  • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji
  • technicznej;
  • wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Jak będzie się odbywać?

KKZ jest pozaszkolną formą kształcenia dorosłych odbywającą się w formie zaocznej. Zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, odbywać się będą w piątek po południu i w sobotę przez okres od stycznia 2022 do grudnia 2022 z okresem przerw feryjnych. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w obiektach Centrum Kształcenia Zawodowego.

Ile kosztuje kurs?

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest bezpłatny.

Dane teleadresowe placówki:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Ul. Dworcowa 25

88-100 Inowrocław

Tel. 52 357-30-06, 53 357-30-07

www.ckpino.pl

 

 

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są bezpłatne.

 Wszystkie informacje dotyczące KKZ można uzyskać w naszej placówce przy ul. Dworcowej 25

tel. 52 357 30 06,   52 357 30 07

 

kurs kwalifikacyjny na uprawnienia elektryczne do 1kV

kurs kwalifikacyjny na uprawnienia elektryczne do 1kV do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych w zakresie obsługi, konserwacji i montażu

kurs spawania gazowego acetylenowo - tlenowego

kurs spawania gazowego acetylenowo - tlenowego, metodami MAG oraz TIG , spawania łukowego elektrodą otuloną; uczestnicy tego przedsięwzięcia po zdaniu egzaminu otrzymają książeczkę spawacza oraz prestiżowy certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

kursy kwalifikacyjne (KKZ)

kursy kwalifikacyjne (KKZ) adresowane do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie