„Twoja Wiedza Twoja Przyszłość IV”

Posted Posted in aktualnosci, projekty

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu odbywają się zajęcia w ramach projektu „Twoja Wiedza Twoja Przyszłość IV”, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych w wybranych branżach: kursy programowania sterowników PLC dla uczniów Zespołu Szkół Chemiczno – Elektronicznych w Inowrocławiu; kurs kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1 […]

Twoja Wiedza Twoja Przyszłość III

Posted Posted in projekty

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu odbywają się aktualnie zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w ramach projektu Twoja Wiedza Twoja Przyszłość III. Obejmują one część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne w ramach kursu spawania elektrycznego łukowego drutem elektrodowym litym w osłonie gazów aktywnych MAG metodą 135. Po zakończeniu szkolenia uczniowie przystąpią do egzaminu spawalniczego pod […]

Twoja wiedza – Twoja przyszłość III

Posted Posted in projekty

W roku szkolnym 2019/2020 nasza placówka bierze udział w projekcie unijnym pn. „Twoja wiedza – Twoja przyszłość III”.  W  ramach tego projektu zostaną przeprowadzone kursy: Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG – metodą 135. Jeden kurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu, drugi dla uczniów Zespołu Szkół […]