Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu – organ prowadzący: POWIAT INOWROCŁAWSKI

Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu powstało 01.01.2001r. po byłych warsztatach szkolnych ZSMiE w Inowrocławiu, ZSChiE w Inowrocławiu, ZSZ w Kruszwicy. Centrum realizuje m.in. zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży
w formie zajęć praktycznych i pracownianych dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Inowrocławskiego. Kształcenie odbywa się
na podstawie umów zawartych ze szkołami powiatu inowrocławskiego.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu jest dynamicznie rozwijającą się placówką kształcenia zawodowego, prowadzącą praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu inowrocławskiego. Jest jednocześnie niezwykle nowoczesnym i jedynym tego typu obiektem edukacyjnym na terenie powiatu inowrocławskiego.
Organem prowadzącym naszą placówkę jest Powiat Inowrocławski.

Nauczyciele placówki to wykwalifikowana i doświadczona kadra: mechanicy, elektrycy i elektronicy, w zdecydowanej większości nauczyciele dyplomowani.

Centrum Kształcenia Zawodowego posiada upoważnienia do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w następujących kwalifikacjach:

ELE.02, ELM.02, ELM.03, ELM.06, MEC.05, MEC.07, MEC.08, MEC.10, MOT.02, MOT.05

Kształcimy w następujących zawodach:

Technik mechatronik

 • montaż, rozruch i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
 • programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w firmach prowadzących usługi w zakresie projektowania, montażu oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

Technik teleinformatyk

 • wykonywanie i utrzymanie sieci komputerowych
 • montaż i eksploatacja cyfrowych systemów transmisji danych
 • administrowanie sieciami i systemami teleinformatycznymi
 • możliwość zatrudnienia w charakterze monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych, konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych, sprzedawców sprzętu i usług komputerowych,  techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • obsługiwanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • pracownik zatrudniony może być stanowisku diagnosty lub serwisanta zajmującego się badaniem i analizowaniem stanu technicznego instalacji elektrycznej pojazdu.

Mechanik pojazdów samochodowych

 • diagnozowanie pojazdów samochodowych
 • obsługa pojazdów samochodowych
 • naprawa pojazdów samochodowych
 • do obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należą: naprawa i dokonywanie przeglądów samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych, wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów.

Technik mechanik

 • wytwarzanie i montaż maszyn i urządzeń
 • instalowanie, uruchamianie i obsługa maszyn i urządzeń
 • organizowanie procesu produkcji
 • możliwość zatrudnienia w zakładach zajmujących się produkcją, konserwacją i serwisowaniem urządzeń technicznych, np. na stanowiskach: technologów, kierowników produkcji, programistów CNC, mechaników utrzymania ruchu.

Technik elektronik

 • instalowanie systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej,
 • uruchamianie systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń,
 • eksploatacja układów i urządzeń automatyki przemysłowej i systemów pomiarowych.
 • możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się konstruowaniem, montażem, instalacją, konserwacją i naprawą oraz programowaniem sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych.

Technik elektryk

 • wykonywanie instalacji elektrycznych
 • montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • konserwacja oraz eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • możliwość zatrudnienia w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach, np. na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, przy obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

  • Technik pojazdów samochodowych

 • diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych
 • obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
 • organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych
 • możliwość zatrudnienia na stanowisku mechanika samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych w warsztatach i serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, firmach transportowych posiadających własny serwis, w przemyśle motoryzacyjnym przy produkcji samochodów i ich podzespołów.

Placówka prowadzi również działalność kursową. W swej ofercie proponuje m.in. następujące kursy: spawania stali elektrodami otulonymi, spawania gazowego stali, spawania w osłonie gazów, kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci elektrycznej na stanowisku eksploatacji,

Centrum posiada Akredytację Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów, spawania łukowego elektrodą otuloną, spawania gazowego, obsługi komputera, kurs eksploatacyjny uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych do 1kV w pełnym zakresie.

Placówka posiada również Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne nr W-14/IS-17 w zakresie spawania:

 • acetylenowo-tlenowego (311),
 • ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną (111),
 • MAG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135),
 • TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141)

Ponadto Centrum posiada Upoważnienia wydane przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowe
w zakresie kwalifikacji:

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.07 Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.10     Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną, nowocześnie wyposażonymi pracowniami i salami zajęć praktycznych:

elektroniczną, elektrycznymi, programowania obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, instalacji urządzeń elektronicznych, urządzeń elektronicznych i automatyki, mechaniczną, mechatroniczną, silników spalinowych, elektrycznych i elektronicznych, instalacji samochodowych, stacją diagnostyczną.