Bez kategorii

WEWNĘTRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

WEWNĘTRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA

 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W INOWROCŁAWIU
OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

W WARUNKACH PANDEMII COVID-19